llibre diari

m
Dret civil

En els registres de la propietat, llibre destinat a anotar-hi, per ordre de presentació, tots els documents registrables.