llibre d’Isaïes

Llibre de l’Antic Testament, el primer del grup dels profetes.

És format per una compilació d’oracles, no pas tots del mateix autor ni de la mateixa època. Hom distingeix en la primera part (capítols 1-39) grups d’oracles referents a Judà i a Jerusalem, als pobles estrangers i a un judici a tot el món, oracles d’esperança semblants a la segona part del llibre, narracions sobre la intervenció d’Isaïes prop del rei Ezequies. Els oracles dels capítols 1-12 i 28-33 són els que amb més seguretat poden ésser atribuïts al profeta Isaïes, el qual hi recrimina les injustícies socials, l’afany de luxe i la bona vida, l’engany religiós que dissimula les culpes amb l’esplendor del culte, les aliances estrangeres per manca de confiança en Jahvè, etc. La segona part del llibre, a més del conjunt anomenat Deutero-Isaïes, conté uns cants remarcables sobre el sofriment redemptor d’un personatge misteriós, el Servent de Jahvè. La tercera part (capítols 56-66), més tardana, és molt semblant a la segona.