Llibreria Editorial Millà

Empresa fundada el 1901 per Lluís i Francesc Millà i Gàcio i establerta al carrer de Sant Pau de Barcelona.

Primitivament es deia Llibreria i Arxiu Teatral Millà, atès que llogava o venia comèdies per a les companyies de tot Catalunya. Continuador d’una tradició vuitcentista, el fill, Àngel Millà i Navarro, aprengué l’ofici de llibreter amb el seu avi, Melcior Millà i Castellnou, i, bé que el primer s’establí pel seu compte, després ajudà el seu pare en el negoci de la llibreria-arxiu. Com a editors iniciaren la sèrie Catalunya Teatral, amb més de dos-cents cinquanta títols. A la postguerra, amb la col·laboració del seu fill Lluís Millà i Reig, primer hagué d’editar només en castellà —Monografías Históricas de Barcelona—, però després reprengué en català la Biblioteca Popular, amb tiratges de fins a vint mil exemplars. Ha publicat també llibres de bibliòfil i el monumental Diccionario biográfico de artistas de Cataluña (1951-54) de J.F.Ràfols, en tres volums, i Els pseudònims usats a Catalunya (1951), de Josep Rodergas.