Lliga del Bon Mot

Entitat fundada a Barcelona el 1909 per Ricard Aragó (Ivon l’Escop), el qual el 1908, des del «Diario de Gerona», s’havia pronunciat contra la blasfèmia i els mots grollers.

Maragall, a l’article Alerta (19 de setembre de 1908), donà impuls al moviment, i, arreu de Catalunya i les Illes, feu conferències i aplecs i publicà postals, cartells i fullets. Trobà el suport de bisbes, intel·lectuals i autoritats civils i reuní sovint milers de persones.