lliga d’Esmalcalda

Coalició de ciutats i prínceps protestants d’Alemanya (1531), comandats per l’elector Joan de Saxònia i el landgravi Felip de Hessen, per defensar llurs idees polítiques i religioses.

Sorgí com a resposta als acords de la dieta d'Augsburg (1530). El fet que Carles V hagués de lluitar en diferents fronts diferí la solució del problema protestant, com és palès en la pau de Nuremberg (1532), per la qual l’emperador ajornava el compliment dels acords de la dieta. Però després del tractat de Crépy i de la treva amb els turcs, Carles V s’enfrontà als protestants (guerra d’Esmalcalda, 1546) i els derrotà a Mühlberg (1547). Aquesta victòria comportà imposicions per als vençuts, però en l’aspecte religiós i polític no fou avantatjosa per a la causa imperial.