Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat

Entitat religiosa, fundada el 1899 a Barcelona per Josep Torras i Bages.

Aglutinà la secció religiosa de la Unió Catalanista, l’Acadèmia de la Llengua Catalana de la congregació mariana dels jesuïtes i una part del Cercle Artístic de Sant Lluc, per tal d’enfortir la vida cristiana dels associats i de contribuir a la reconstrucció, espiritual i temporal, de Catalunya. L’entitat respon molt a les idees i a les activitats de Josep Torras i Bages: per a ella redactà la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, pregària i ideari alhora. La Lliga promogué el moviment litúrgic, el cant gregorià i l’escoltisme confessional. Després del trencament del 1939, a poc a poc reprengué les activitats. Vers el 1959 s’acostà més als problemes socials i de la història contemporània, a través de cursets i amb la creació del Centre Francesc Eiximenis. L’extrema dreta n'assaltà els locals i agredí alguns dels promotors. N'han estat consiliaris els preveres Font i Sagué, Clascar, Llovera, Lluís Carreras i J.M.Bardés. En foren socis artistes i polítics, com Lluís M.Millet, A.Gaudí, E.Prat de la Riba, Josep Llimona, etc. A semblança d’aquesta i amb el mateix nom i finalitat hi ha dues entitats més (a París i a Buenos Aires).