lligadura

f
Música

Traç curvilini amb el qual hom indica en una partitura musical que dues notes o més han d’ésser interpretades amb una sola emissió sonora.