lligament

m
Anatomia animal

Làmina, feix o cordó de teixit fibrós, compacte i poc extensible, que serveix d’unió a les articulacions (lligaments articulars) o entre algunes parts dels ossos o cartílags (lligaments interossis).

Hom dóna també aquest nom als replecs o estructures membranoses destinats a la subjecció d’un òrgan, com el lligament coronari (replec del peritoneu que des de la part posterior del fetge va al diafragma) i el falciforme, que manté suspès el fetge.