llimbs

limbo (es), limbo (en)
m
pl
Cristianisme

Segons la doctrina cristiana tradicional, lloc on estaven detingudes les ànimes dels justs esperant la redempció del gènere humà i on van les ànimes dels infants morts sense baptisme.

Dant, a la Divina Comèdia, en féu el primer cercle de l’infern i hi situà els grans esperits de l’antiguitat.