llinda

dintel (es), lintel (en)
f
Construcció i obres públiques

Fusta o pedra travessera que clou la part superior d’un portal o una finestra i que descansa sobre els muntants.