llinda

f
Construcció i obres públiques

Conjunt de tres pedres o més, sempre en nombre imparell, que clouen una obertura formant un arc pla.