llivanya

f
Mineralogia i petrografia

Veta o full natural que fa el pedreny de marès.