llivanya

f
Construcció i obres públiques

Fullola que resulta de xapar una peça de pedreny llivanyós.