lloc web

m
Electrònica i informàtica

Conjunt de pàgines web enllaçades entre si, que constitueixen un sol paquet o ubicació dins la xarxa.