Llocnou d’en Fenollet

Fenollet (ant.)

Església parroquial de Llocnou d’en Fenollet

© Fototeca.cat

Municipi de la Costera, situat a l’extrem oriental del pla de Xàtiva, a l’esquerra del riu de Barxeta.

Al límit dels termes de Xàtiva i el Genovés, té cinc petits enclavaments (Aiguamoll, Miralbó —antic lloc—, el Pont de la Mànega, la Rectoria, Moreres) i, a més, els de la Lloma i el Tossal. Tot el territori és conreat, amb predomini del regadiu (100 ha), que hom ha dedicat tradicionalment a l’arròs, i que avui és ocupat per tarongers, hortalisses i blat de moro; el secà (50 ha) és ocupat per oliveres i garrofers. El poble (816 h agl [2006], llocnouins; 80 m alt.) és a la vora de la carretera de Xàtiva a Simat de la Valldigna; l’església parroquial és dedicada a sant Dídac. Era senyoria dels Fenollet. Lloc de moriscs, el 1609 tenia 70 focs, juntament amb el Genovés. Despoblat el 1609, a l’expulsió, Miquel de Fenollet atorgà una nova carta de poblament, i rebé, des d’aleshores, el nom actual.