llogater de mules

m
Història

Menestral que monopolitzava el trasllat de persones i mercaderies en carruatges de tota mena, a diferència dels traginers de mar, que ho feien cavalcant en rossí.

El gremi de llogaters de mules es formà a Barcelona el 1666, sota l’advocació de sant Antoni Abat. Era el gremi dedicat al transport que exigia una inversió més elevada, i en conseqüència era dominat per una minoria de mestres rics. Les seves ordinacions foren renovades el 1720, refusades el 1751 com a excessivament restrictives i aprovades, amb limitacions, el 1760. Després de nombroses rivalitats amb els altres gremis del transport de Barcelona, i d’altres poblacions catalanes (en especial Mataró), el seu privilegi exclusiu fou limitat el 1792, i pràcticament abolit el 1802, a proposta de la Junta de Comerc, per tal com hi havia ja nous sistemes de transport que escapaven a l’exclusiva gremial. La corporació es mantingué fins a la supressió dels gremis el 1836.