llop

m
Heràldica

Figura que es distingeix de la de la guineu pel fet que porta la cua dreta.