llot

lodo (es), mud (en)
m

Fang tou que es forma on hi ha aigua estancada o corrent, com ara safareigs, dipòsits, rius, bassals, etc.