Lluc

Revista en català publicada pels missioners dels Sagrats Cors, apareguda a Palma (Mallorca) —com a continuació i superació de la revista bilingüe Lluch— a partir del gener del 1968, sota la direcció de Cristòfor Veny (fins el 1970) i del periodista Gabriel Fuster i Mayans.

Fins el març del 1972 la redacció de Lluc fou pràcticament en mans de Miquel Gayà i Sitjar. De l’abril del 1972 al desembre del 1973 se'n feu càrrec Damià Ferrà-Ponç, que intentà una renovació en una línia més aviat intel·lectual i minoritària. Des del 1974 al 1987 se'n feu càrrec l’Obra Cultural Balear, representada sobretot per Pere Llabrés, que optà per una orientació de tipus més general i adreçada a un gran públic. Malgrat les seves crisis constants i les seves vacil·lacions, durant aquest període ha estat pràcticament l’única revista en català de les Illes. Posteriorment, la capçalera de la revista ha retornat als seus propietaris i a la seva funció d’òrgan d’informació religiosa, mentre que l’Obra Cultural Balear ha passat a publicar una revista pròpia: El Mirall.