Lluís Casassas i Simó

(Sabadell, Vallès Occidental, 1922 — Barcelona, Barcelonès, 23 de juny de 1992)

Geògraf.

Llicenciat en geografia a la Universitat de Barcelona (1972). Professor de la Universitat de Barcelona des del 1972, s’hi doctorà el 1976 amb la tesi El paper de Barcelona en la formació i en l’ordenació del territori de Catalunya. Col·laborà amb Pau Vila en un estudi sobre Barcelona: Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps (1974). S'interessà en nombrosos aspectes de la geografia de Catalunya: Fires i mercats a Catalunya (1978); El Lluçanès, evolució entre 1950 i 1970 (1975), i especialment en l’organització del territori, camp en què publicà, en col·laboració amb J. Clusa, L’organització territorial de Catalunya (1981) i Organització territorial i administrativa de Barcelona (1981).