Lluís de Vic i de Corbera

(?, 1425 — convent de Santa Maria de la Murta, Ribera Alta, 1477)

Funcionari reial.

Senyor de Gallinera i Ebo. Fill i hereu de Guillem de Vic i dels Arcs. Fou conseller del rei Joan II i mestre racional de València. El rei el féu batlle de Cullera (1475). Per la seva primera muller Antònia de Romaní (1441), adquirí les baronies de Llaurí, Benioquer i Beniomer.