Lluís Ferrandis d’Híxar i de Beaumont

(?, ? — ?, després del 1519)

Segon duc d’Híxar i de Lécera.

Es casà (1464) amb Guiomar Enríquez, cosina de la reina Joana. Defensà Catalunya contra el duc de Lorena (1467). Combaté contra Portugal (es distingí a Zamora i a Toro) i contra Navarra (1470). Fou camarlenc de Joan II (1474) i diputat per Aragó (1483). Anà a la guerra del Rosselló contra els francesos (1495). Obtingué el títol de comte de Belchite (1498), que fou el dels hereus dels ducs d’Híxar. Participà en la conquesta de Navarra (1512) i en les corts del 1515. Testà el 1517.