Lluís Figa i Faura

(Palamós, Baix Empordà, 1918 — Palamós, Baix Empordà, 11 de febrer de 1996)

Lluís Figa i Faura

© Fototeca.cat

Jurista.

Llicenciat en dret el 1940 a Barcelona; exercí de notari a Barcelona des del 1950 fins a la seva jubilació, i el 1973 fou designat degà del Col·legi de Notaris. En 1958-63 fou encarregat de la càtedra d’organització econòmica internacional a la facultat de ciències econòmiques de Barcelona. Fou president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i magistrat del Tribunal de la Mitra, d’Andorra. És autor de Cómo se hace un testamento (1960) i Manual de derecho civil catalán (1961). Al Segon Congrés Jurídic Català aportà una notable ponència sobre l’estatut personal i patrimonial dels cònjuges. Era membre emèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.