Lluís Francesc Ladaria i Ferrer

(Manacor, Mallorca, 19 d’abril de 1944)

Jesuïta.

L’any 1966 ingressà a la Companyia de Jesús. Estudià dret a la Universitat Complutense de Madrid i es doctorà en teologia a la Universitat Gregoriana de Roma, de la qual fou vicerector des de l’any 1986 fins al 1994. Membre de la Comissió Teològica Internacional del 1992 al 1997, en fou nomenat secretari general l’any 2004. L’any següent fou nomenat consultor de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, i el 2008 secretari, any que fou elevat a la condició d’arquebisbe i també nomenat consultor de la Congregació per als Bisbes. El 2009 fou nomenat consultor del Consell Pontifici per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, i el 2018 membre d’aquest organisme. El juliol del 2017 el papa Francesc el nomenà prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. El 20 de maig de 2018 fou nomenat cardenal. Ha escrit nombrosos llibres, entre d’altres, La Trinidad, misterio de comunión (2002) i Teología del pecado original y de la gracia (2005).