Lluís Lliboutry

(Perpinyà, 1924 — Perpinyà, 17 d'agost de 2006)

Funcionari de telecomunicacions i polític.

Adjunt del batlle de Perpinyà, fou creador, amb Josep Deloncle, del museu de la Casa Pairal del Castellet i, amb Josefina Matamoros, del Centre de Documentació i d’Animació de la Cultura Catalana (CDACC) de la vila de Perpinyà. Fou president de la Federació per a la defensa de la llengua i la cultura catalanes.