Lluís López del Castillo i Rosique

(l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, 27 d’agost de 1938 — ?, 13 de juny de 2018)

Pedagog i lingüista.

Llicenciat en filologia romànica, fou professor de didàctica de la llengua i la literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona del 1975 fins al 2008. Fou membre de l’Assessoria de Didàctica del Català, per a la qual treballà en diversos centres de formació de mestres (Rosa Sensat, Escola de Mestres de Sant Cugat de la UAB, etc.). A més de l’obra pròpiament lingüística (Llengua standard i nivells de llenguatge, 1976; Llenguatge, 1977; El català a través dels temps, 1980; El català, llengua romànica, 1991; Gramàtica del català actual: sintaxi i morfologia, 1999; Qüestions bàsiques del català actual: lèxic i semàntica, fonètica i ortografia, 2001) i l’assaig Quina llengua i quina escola (1988), publicà manuals destinats a l’aprenentatge de la llengua i materials escolars. Dirigí, amb Josep M. Cormand, el Diccionari Júnior (1995) i és autor del Diccionari català bàsic (1996), del Diccionari complementari del català normatiu (1998) i del Diccionari de formació de paraules (2002). Fou director de la sèrie Diccionaris 62 de la llengua catalana d’Edicions 62, dins la qual tingué cura, amb Bernat Cormand, de l’edició del Gran diccionari 62 de la llengua catalana (2000).