Lluís Maria Millet i Millet

(Barcelona, 1906 — Barcelona, 19 de juliol de 1990)

Músic.

Estudià a l’Escola Municipal de Música i amplià estudis amb Vicenç M.de Gibert. El 1945 fou nomenat director de l’Orfeó Català, càrrec que deixà el 1977, i fou professor de solfeig, d’història de la música i d’estètica. Les seves principals obres són el poema coral Agar, Poema nadalenc, per a solistes, cor i orquestra, El rústec villancet, per a quatre veus, etc. Fou autor de cançons, sardanes i obres religioses.