Lluís Montanyà i Angelet

(Barcelona, 1903 — Ginebra, 1985)

Lluís Montanyà

Escriptor.

Redactor de L’Amic de les Arts i col·laborador de La Publicitat, Mirador i Revista de Catalunya, fou un dels promotors de l’avantguarda, i amb Salvador Dalí i Sebastià Gasch signà el Manifest groc (1928). S’exilià el 1939 i residí a Ginebra com a traductor de les Nacions Unides. Publicà, el 1977, un recull de les seves obres fonamentals: Notes sobre el Superrealisme i altres escrits.