Lluís Tramoyeres i Blasco

(València, 1854 — València, 1920)

Periodista i erudit.

Llicenciat en filosofia i lletres, fou redactor d'El Mercantil Valenciano i, durant més de vint anys, de Las Provincias. Fou oficial de l’arxiu municipal de València, secretari de l’acadèmia de Sant Carles (hi fundà, el 1915, la revista Archivo de Arte Valenciano) , professor de l’escola de belles arts i director-conservador del museu provincial de València. Publicà el catàleg hemerogràfic Periódicos de Valencia (1889), Orígenes del cristianismo en Valencia (1913), Instituciones gremiales, su origen y organización en Valencia (1889), Notas para un catálogo de las memorias y otros documentos publicados por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (1915), Guía del Museo de Bellas Artes de Valencia (1915) i altres diverses monografies sobre història i belles arts del País Valencià. El seu assaig La lliteratura llemosina dins lo progrés provincial (publicat com a pròleg a Los fills de la morta viva, 1879, de Constantí Llombart) compendia el nivell polític obtingut per la Renaixença al País Valencià.