lo Castellot

tossal de Sant Jordi

Cim de 482 m. d’altura, al peu del qual se situa la ciutat d’Artesa de Segre (Noguera).

Hi ha les restes del castell medieval d’Artesa (documentat l’any 1010, i que fou conquistat als musulmans pel comte Borrel de Barcelona tutor d’Ermengol d’Urgell) i del fort de Sant Jordi, que es bastí durant la primera guerra Carlina. El 1964 s’instal·là, dalt el Castellot, una creu amb la imatge del Sagrat Cor. Madoz diu que, al SW del turó, hi havia diverses ruïnes, potser del nucli primitiu de la població.