Lo Crestià

Obra monumental de Francesc Eiximenis, planejada en tretze llibres.

En resten solament els llibres Primer, Segon, Terç i Dotzè. En el Primer, escrit vers 1378-79, procurà d’enumerar les creences i les pràctiques de la religió cristiana i de comparar-les amb les dels pagans i els heretges. El 1383 n'escriví el Segon per aclarir l’ètica cristiana i, en el Terç (vers 1384-85), amplià l’anterior parlant dels diferents pecats. A vegades la descripció és molt pintoresca i inclou constantment contes i faules per il·lustrar la seva moral. Els llibres Quart-Onzè havien de completar l’ensenyament cristià; el Dotzè, dividit en dues parts, dóna una visió general del regiment de prínceps (Regiment de la cosa pública). És una gran enciclopèdia de la vida medieval.