Lo Noy de la Mare

Setmanari humorístic, publicat a Barcelona, escrit per Conrad Roure i dibuixat per Tomàs Padró.

Nascut d’una escissió dins d'Un tros de paper, publicà 33 números (1886-87). Tot i l’èxit de venda, fou suspès per l’editor, Innocenci López, perquè les circumstàncies del moment no eren pas favorables a l’humor ni a la crítica, ni que fos de costums.