Loa

Riu del N de Xile (440 km de longitud).

Neix als Andes, en el Pabellón del Inca, i desemboca al Pacífic. Els alfuents més importants són el de San Pedro i el Salado, per l’esquerra.