Locres Epizefiris

Ciutat de la Magna Grècia, a uns 3 km de l’actual Locri, fundada el 673 aC per colons grecs procedents de la Lòcrida.

Conquerida per Escipió (205 aC), fou, durant l’imperi, una petita vila, i els sarraïns la destruïren al s VII.