Lodosa

Municipi de la comunitat autònoma de Navarra, delimitat al S per la Rioja i drenat per l’Ebre.

És un centre industrial en el qual destaquen els sectors químic, de materials de construcció, del cautxú i alimentaris. El regadiu afavoreix el cultiu d’hortalisses (especialment espàrrecs), i remolatxa, a més de llegums i patates.