Łódź

Una de les nombroses fàbriques a l’entramat urbà de Łódź

© Oficina de Turisme de Polònia

Capital del voivodat homònim, Polònia.

És el primer nucli industrial tèxtil de Polònia i un dels més importants d’Europa, tant en el ram del cotó com en el de la seda, la llana i les fibres artificials. Aquesta especialització ha estat afavorida per l’afluència d’obrers tèxtils expulsats de la indústria pesant alemanya. L’evolució ha estat molt recent, fins al punt que Łódź tenia només 50 000 h a mitjan s XIX, i la propera ciutat de Zgierz la doblava en població. La planta és ortogonal, entorn de la via principal, la Piotrkowska. La trama urbana inclou, d’una forma anàrquica, grans fàbriques, vies fèrries, parcs i àrees residencials. Hi ha també indústria auxiliar (maquinària tèxtil). És el centre de la indústria cinematogràfica polonesa i un nus de comunicacions. Centre d’ensenyament superior: Uniwersytet Łódzki, fundada el 1945.