logaritme decimal

logaritme de Briggs, logaritme vulgar

m
Matemàtiques

Logaritme la base del qual és el número 10.