logògraf

m
Història del dret

Rètor que escrivia els discursos (d’acusació o de defensa) que els ciutadans, d’acord amb les lleis, havien de pronunciar davant els tribunals grecs per a resoldre llurs plets.