Lola Montes

(Sevilla?, aprox. 1820 — Nova York, 1861)

Ballarina i aventurera andalusa.

El seu cognom real era Gilbert, i hom ha afirmat que era anglesa. Es féu cèlebre com a amant del rei Lluís I de Baviera, després de divorciar-se d’un militar anglès. Contribuí a difondre per Europa el folklore andalús.