London School of Economics and Political Science

Institució docent britànica, fundada a Londres el 1895 per Sidney Webb.

Des del 1900 té categoria de facultat universitària, dependent de la Universitat de Londres. Reuneix eminents professors i ha tingut com a directors W.H. Beveridge i L. Robbins, entre altres. Les seves aportacions científiques són recollides en nombroses publicacions, entre les quals Economica (1921). De les institucions docents que en depenen cal assenyalar el Center for Labour Economics (1974).