Longus

Λόγγος (el)

(Lesbos?, segle II? — Lesbos?, segle II?)

Novel·lista grec, anomenat el Sofista.

És reconegut com a autor de la graciosa obra Amors pastorals de Dafnis i Cloe (o, simplement, Dafnis i Cloe). Amb aquesta narració inventà la novel·la pastoral. R. Miquel i Planas la traduí al català (1905). També ho feren Joan L. Puig-Franqueses i, directament del grec, Jaume Berenguer (1963).