Lorda

Lourdes (fr)

Ciutat de Gascunya, a la regió de Bigorra, Occitània, al departament dels Alts Pirineus, França.

És situada al peu del Pirineu occidental, a les vores del Gave de Pau. S'ha convertit en un centre de pelegrinatge marià internacional d’ençà que Bernadeta Soubirous afirmà, el 1858, que se li havia aparegut la Mare de Déu a la cova dita de Masabièla. Admesa per les autoritats eclesiàstiques la realitat de les aparicions, el 1907 en fou estesa la festa, fixada l’11 de febrer, a tota l’Església Catòlica.