Lorenzo Perosi

(Tortona, 21 de desembre de 1872 — Roma, 12 d’octubre de 1956)

Compositor italià.

Sacerdot, estudià música a Milà i a Ratisbona. Es destacà al Congresso di Musica Religiosa de Milà (1897) i contribuí poderosament a la reforma de la música eclesiàstica decretada pel papa Pius X (1903). Els seus oratoris feren sensació a tot Europa, com la Passione de Marc (1897), La risurrezione di Cristo (1898), Mosè (1901), Il giudizio finale (1904), etc. Deixà també unes vint-i-cinc misses, algunes de les quals esdevingueren habituals a tot el món catòlic. Dirigí la Capella Sixtina (1915-17), però una malaltia mental intermitent perjudicà la seva activitat del 1917 endavant.