loricífers

m
pl
Zoologia

Grup taxonòmic d’animals protostomats ecdisozous format per petits organismes de vida marina, amb esquelets especialitzats en forma de paraigua i sense sistema circulatori ni endocrí.