Los Angeles Aqueduct

Aqüeducte de l’estat de Califòrnia (EUA).