Los Molinos

Localitat de l’estat de Califòrnia (EUA).