Louis Henry Sullivan

(Boston, 3 de setembre de 1856 — Chicago, 14 d’abril de 1924)

Arquitecte nord-americà.

Inicià els estudis a Massachusetts (1873), treballà a Filadèlfia amb l’arquitecte Frank Furnes i assistí uns quants mesos a l’École des Beaux Arts de París (1874), on fou influït per l’estil de Léon Vandoyer, cosa que es reflectí en l’ornamentació de la majoria dels seus edificis. Professionalment començà a treballar a Boston, i després a Chicago, a l’oficina de Dankar Adler, amb qui s’associà. Si la primera obra conjunta Adler-Sullivan —el Rothschild Building (1881)— fou construïda seguint les normes clàssiques, aviat passaren a investigar les possibilitats que oferien les estructures metàl·liques i la configuració que hom pot donar als grans edificis comercials, que esdevingueren, més tard, gratacels —com el Wainwright Building, a Saint Louis (1891), i el Carson Pirie Scott Department Store, a Chicago (1899-1904)—. Malgrat aquest interès per l’estructura, els elements decoratius pseudomodernistes que utilitzà Sullivan amb un gran sentit de la composició final són el que configura més fortament la seva producció. Entre els molts assaigs que escriví, on exposà les seves teories, cal destacar The Autobiography of an Idea (1924). L’obra de Sullivan és la més característica de l’anomenada escola de Chicago.