Louis Seymour Bazett Leakey

(Kabete, Kenya, 1903 — Londres, 1972)

Paleoantropòleg britànic.

Graduat a Cambridge en arqueologia i paleontologia (1926), feu un gran nombre de troballes de fòssils d’homínids al jaciment d'Olduvai, que contribuïren de manera decisiva a situar l’origen d’aquests primats a l’Àfrica (en contra de la hipòtesi de l’origen asiàtic prevalent fins els anys cinquanta). La major part de les seves aportacions foren en col·laboració amb Mary Douglas Nicol (Londres 1913 — Nairobi 1996), amb qui es casà el 1937. Entre les restes de més importància cal esmentar les del Proconsul africanus (1948), l'Australopithecus boisei (1959), Homo habilis (1961) i les petjades d'Australopithecus afarensis (1975). El seu fill Richard Leakey (Nairobi 1944), també paleontòleg, descobrí i excavà, des del 1972, un important jaciment a la riba est del llac Turkana d’on, amb T. White, exhumà les restes d'Homo ergaster (1984). Fou director del Museu Nacional de Kenya (1968-89) i del Kenya Wildlife Service (1989-94), càrrec des d’on desenvolupà una important tasca com a conservacionista. El 1995 fundà Safina, partit polític dedicat sobretot a combatre la corrupció. Meave Epps Leakey (Londres 1942), casada amb Richard Leakey (1970) és també una destacada paleoantropòloga. Descobrí, entre d’altres, les restes de Kenyanthropus platyops (1999) i Australopithecus anamensis (2001) a la zona del llac Turkana.