Louisville

Ciutat del N de l’estat de Kentucky, EUA.

Situada a la riba esquerra del riu Ohio, resta unida per un pont a les ciutats de New Albany i Jeffersonville (Indiana), amb les quals constitueix un complex econòmic i industrial. És el principal centre financer, industrial (metal·lúrgia, indústries mecàniques, de construccions aeronàutiques, producció de cautxú sintètic, indústries gràfiques, del vidre i ceràmica) i cultural (Bellarmine-Ursuline College, fundat el 1950, i University of Louisville, fundada el 1798) de l’estat. És el mercat nacional del tabac i de la fusta i un nus de comunicacions.