L’ubercy

Ciutat de l’oblast’ de Moscou, Rússia.

Situada a 19 km de la capital, té fàbriques de maquinària agrícola, una fàbrica experimental de perforadores i materials per a la construcció. És un nus ferroviari.